Ważna informacja

12-09-2018

"ICOM POLAND Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Robakowie informuje, że zabawka: pchacz Rodzina Kaczuszek #501201, NO.888-B1, nr partii 130912501201, kod EAN 6925012010806 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie małego elementu i przekroczoną dopuszczalną długość linki przy wyrobie, co stwarza ryzyko uduszenia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów."