Ogłoszenie! Wycofanie produktu ze sprzedaży - 7092375 - piłka arbuz

05-09-2022

Wycofanie produktu ze sprzedaży - PIŁKA 7092375, EAN 6927092375080.

ICOM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Robakowie informuje, że zabawka: PIŁKA 7092375, EAN 6927092375080, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na stwierdzenie w badanym wyrobie ftalanu diizobutylu (DIBP), co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa  i zdrowia dzieci oraz osób trzecich, ponieważ ma negatywny wpływ na rozrodczość.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.